Nedlægger sig selv i protest

Forældrebestyrelsen i en århusiansk daginstitution nedlægger sig selv i protest mod kommunens spareplaner.

Bestyrelsen i den integrerede institution Kareten i Højbjerg har nedlagt sig selv i protest mod Århus Kommunes planlagte besparelser.

Et flertal i byrådet vil for at spare konvertere mange pædagogstillinger til medhjælperstillinger, ligesom børnehaverne skal tvangslukkes tre uger om sommeren.

Den nu nedlagte forældrebestyrelse har ifølge Jyllands-Posten udsendt en opfordring til de øvrige århusianske daginstitutionsbestyrelser om at gøre det samme. Flere bestyrelser holder i disse dage møder, hvor de drøfter, om de skal følge Karetens eksempel.