Natur-millioner vækker glæde

Miljøministeriet vil sikre vådområder ved Samsø

02:26

1 af 2

Kattegatøen Samsø kan få en central rolle i et nyt projekt, der skal være med til at sikre naturen mod klimaskabte vandstigninger.

Miljøministeriet vil afsætte 20 mio. kr. til at sikre vådområderne i den lavvandede Stavns Fjord i den nordøstlige del af Samsø.

Den 20 kvadratkilometer store fjord rummer en lang række små holme. Fjorden er et populært yngleområde for mange fuglearter.

Hvis vandstanden i Kattegat stiger, vil de nuværende holme og strandenge ved Stavns Fjords bredder forsvinder. Derfor vil Miljøministeriet opkøbe en del af jorden nær fjorden, så der kan etableres nye strandenge.

Se: Minister: Vi skal sikre fremtiden

De 20 mio. kr. fra Miljøministeriet vækker glæde hos Samsø-borgmester Marcel Meijer (S). Samsø Kommune har længe ønsket at forbedre forholdene for dyr og planter ved Stavns Fjord, men der har ikke været råd.

- Det er noget, vi kun har turdet drømme om. Siden jeg flyttede til Samsø for 22 år siden, har vi snakket om, at vi skulle gøre noget mere ud af at genetablere Stavns Fjord, som den var for 100 år siden, siger han til TV 2 | ØSTJYLLAND.

- Men det, der har holdt os tilbage, det er den der kæmpe regning, som vi frygtede ville komme. Men med de her penge vil det blive muligt for os at gøre noget mere ved det.

Se mere om planerne for Stavns Fjord i tv-indslaget øverst i artiklen.