National hotline har fået 31 opkald om radikalisering

Europas blodige sommer vidner om, hvor galt radikalisering kan gå, mener borgmester i Københavns Kommune

Inger Støjberg besluttede sidste år at oprette antiradikaliseringshotlinen som en del af regeringens indsats mod ekstremisme og radikalisering

Den landsdækkende anti-radikaliseringshotline har efter et halvt år modtaget 31 opkald.

Hotlinen bygger på flere års erfaring fra Østjyllands Politi, Aarhus Kommune og anti-radikaliseringsenheden Vink i Københavns Kommune, hvor man i begge byer har en lokal hotline. 

Læs også Privat organisation bag ny anti-radikaliserings-hotline

Ifølge Anna Mee Allerslev (R), beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, er der netop nu mere brug for den nationale anti-radikaliseringshotline, end der tidligere har været.

Ændret trusselsbillede
- Hvis vi ser bare fem år tilbage, har trusselsbilledet ændret sig markant. Vi kan se, at ISIS (andet navn for Islamisk Stat) og andre ekstreme miljøer rekrutterer meget mere aggressivt, end vi har set før.

- Denne blodige sommer i Europa har desværre været et frygteligt vidne om, hvor galt det kan gå, når unge mennesker bliver radikaliseret, siger borgmesteren.

Ud over den nationale hotline, har Aarhus og Københavns Kommune hver især en lokal hotline.

Aarhus-hotline har fået 26 henvendelser
I 2016 har den lokale hotline i Aarhus modtaget 26 henvendelser, mens København har modtaget 30.

Københavns Kommune har efterfølgende vurderet, at 6 af henvendelserne var begrundede, og er efterfølgende gået videre med dem. Der findes ikke et lignende tal for Aarhus eller den nationale hotline. 

Læs også Vil forebygge radikalisering online

Samtidig er det ifølge borgmester Anna Mee Allerslev ikke til at sige, om man med hotlinen når ud til de rigtige.

- Vi forsøger hele tiden at gøre opmærksom på os selv, men det er svært at vide, om dem, der reelt udgør bliver nævnt for hotlinen, siger borgmesteren.

Opfordring til alle: Del bekymringerne
Telefonens primære målgruppe er familie og venner, men ifølge borgmesteren er det også skoler, dagtilbud, sportsinstitutioner, der har et ansvar.

- Jeg vil derfor opfordre alle til at dele en eventuel bekymring med de professionelle medarbejdere, siger hun.

Den nationale hotline er etableret som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2015 om en styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Hotlinen bygger på flere års erfaring fra Østjyllands Politi, Aarhus Kommune og antiradikaliseringsenheden VINK i Københavns Kommune, hvor man i begge byer har en lokal hotline.

* På et halvt år har den nationale hotline modtaget 31 henvendelser.
* Samtidig har den lokale hotline i København fra februar til august modtaget 30 henvendelser, hvoraf de har vurderet, at 6 af dem har været begrundede.
* Den lokale hotline i Aarhus har fra februar til august modtaget 26 henvendelser. De opgør ikke hvor mange, der har været begrundede.
* Den nationale hotline er etableret som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2015 om en styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.
* Beredskabet i København og Aarhus bemander skiftevis telefonen på månedligt basis.
* Der er åbent for opkald dagligt på telefonnummer 41749090.
* Hotlinen yder udelukkende rådgivning og giver bekymrende sager videre til det lokale myndigheder.

Kilde: Københavns Kommune