Næse til Skanderborgs borgmester

Borgmesteren brød reglerne, da han fjernede referat fra sagsmappe om boligbyggeri.

Det kommunale tilsyn i Statsamtet, tidligere Tilsynsrådet, har tildelt Skanderborgs borgmester Aleksander Aagaard (V) en såkaldt næse, skriver Horsens Folkeblad.

Tilsynet har gjort opmærksom på, at det var mod reglerne, da borgmesteren i december 2003 stemplede et notat som fortroligt og fjernede det fra sagsmappen vedrørende et eventuelt boligbyggeri på Skanderborg Stadion.

Sagen handler om et referat, der blev skrevet efter et møde mellem Skanderborg Kommunes direktion, Århus Amt og Skov- og Naturstyrelsen den 24. november 2003. Notatet blev i første omgang placeret i sagsmappen vedrørende salg og efterfølgende boligbyggeri på Skanderborg Stadion ved Dyrehaven.

Her læste Jørgen Gaarde, byrådsmedlem for Socialdemokraterne referatet, men da han få dage senere igen ville orientere sig i sagen, var notat væk.