Næse til Aarhus Kommune

Ulovligt at lade handicappede vente på boliger

Aarhus Kommune får endnu en næse fra Statsforvaltningen i Midtjylland for ikke at leve op til lovgivningen over for voksne borgere med handicap.

Det skriver Århus Stiftstidende. Statsforvaltningen gav allerede sidste år i juni Aarhus Kommune en næse for i årevis at have syltet borgere med handicap, der er visiteret til en bolig med pædagogisk hjælp. Flere har ventet fem-seks år på egen bolig, så de kan flytte fra deres forældre.

Aarhus Kommune erkendte i sensommeren, at den ikke fuldt ud levede op til lovens krav, og et stort flertal i byrådet besluttede med budgetforliget for 2013 at afsætte ekstra driftsmidler til pædagogisk hjælp i botilbuddene fra 2013 og frem samtidig med, at man fandt 37,6 mio. kroner at bygge nye boliger for, der vil stå klar frem mod og i 2016.

Det betyder, at alle de 118 handicappede, der i dag står på venteliste, vil få en bolig senest i 2016. Indtil da vil de få tilbudt en midlertidig bolig, så de skal flytte to gange.

Pinligt for kommunen

Men det er ganske enkelt ikke godt nok, slår Statsforvaltningen fast i et nyt, 12 siders langt brev til Aarhus Kommune. De nye boliger kommer alt for langsomt, og dermed lever kommunen ikke op til lovens krav, fastslår Statsforvaltningen. Tilsynet kræver svar på, hvorfor ventelisten ikke kan afskaffes på kortere tid end tre år.

- Statsforvaltningen slår atter fast, at Aarhus Kommune ikke overholder lovgivningen. Det er dybt pinligt for kommunen. Byrådet har helt bevidst snydt en gruppe handicappede mennesker for deres lovfæstede ret til noget at bo i. Det er diskriminerende, og det er nedværdigende, siger Helen Conway-Blake, der er mor til en autistisk søn, til Århus Stiftstidende.

Socialrådmand Hans Halvorsen (S) afviser, at der er tale om en ny næse til kommunen.

- Det er en kritisk udtalelse, hvor Statsforvaltningen ikke er tilfreds med vores forklaringer. Og det er jeg lidt forbavset over, siger rådmanden, der har indledt en nærmere dialog med Statsforvaltningen.