Naboer vrede over gylle-stank

Naboerne til Green Farm Energy ved Langå indkalder til borgermøde for at standse lugtgener.

Naboerne til Green Farm Energys fabrik ved Langå er efterhånden ved at være godt og grundig trætte af den lugt, der slipper ud fra fabrikken.

Green Farm Energy, der lever på en høj miljøprofil, har udviklet et anlæg, der kan omdanne gylle til energi og lugtfri gødning. Men naboerne mener absolut ikke, at gyllen er lugtfri. Derfor har de indkaldt til et borgermøde, og her vil de i morgen diskutere, hvad de kan gøre for at komme lugten til livs.

TV 2 / ØSTJYLLAND har mere om sagen i aftenens udsendelser.