Museum lukningstruet

Museum Ovartaci i Risskov er i fare for at lukke, da regionen ikke mener, at museumsdrift er en regional opgave

I Region Midtjyllands omtalte sparekatalog, der blev fremlagt i går, lyder et af forslagene blandt andet på, at Museet Ovartaci skal lukke.

Det vil give en samlet besparelse på en million kroner i 2016 og 1,7 millioner kroner fra 2017, hvilket udgør det samlede basisbudget for museet.

Regionen begrunder sit forslag med, at museumsdrift ikke er en regional opgave, og derfor mener regionen ikke, at man kan forsvare, at der fortsat bliver brugt penge på museet.

Særligt museum

Museum Ovartaci er en blanding mellem kunstmuseum og et historisk museum om psykiatri.

Alle museets kunstværker er skabt af kunstnere med sindslidelser, hvoraf langt de fleste har været indlagt på hospitalet i Risskov.

Museets mest berømte kunstner er Louis Marcussen, kendt under kunstnernavnet Ovartaci. Gennem de 56 år, Ovartaci levede på hospitalet, tegnede, malede og skrev han, og han opfandt og fremstillede maskiner og skulpturer.

Mulig redning

Kunstmuseet råder over en samling på mere end 8000 kunstværker.

Ifølge sparekataloget har regionen været i dialog med Aarhus Kommune, og at der har været sonderinger med flere museer

omkring en overtagelse af Museum Overtaci.

Men det er endnu ikke lykkedes at indgå konkrete aftaler

om overtagelse af museet.

Se her et indslag fra museet.