Mor til børn i stor institution: Mine børn er glade

Børn kan godt trives i store institutioner med over 100 børn. Det konkluderer en ny rapport fra Dansk Center for Undervisningsmiljø

01:52

268 børn samlet på et sted lyder måske som en farlig cocktail af larm, bleer og kamp om pædagogerne.

Men i Børnehuset Universet i Hørning får de ros af forskere og forældre for at skabe tryghed i store omgivelser.

- Universet har formået at skabe det nære i det store. Ved at indrette rum med flere forskellige funktioner, er det oplagt for pædagogerne at arbejde med mindre børnegrupper hver dag, siger Jannie Lindskov fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. 

Læs også Kommune opfordrer: Forældre giv jeres mening til kende

Universet består af to børnehaver, en vuggestue og en specialafdeling, og hver afdeling er inddelt i mindre stuer og aktivitetsrum for at skabe tryghed og overskuelighed for børnene. 

Jeg oplever, at mine børn er glade, og at opbygningen af institutionen gør, at den ikke føles så stor.

Julie Diemer Kej, mor

Dansk Center for Undervisningsmiljø har besøgt Universet og to andre daginstitutioner med over 100 børn, og de er kommet frem til, at børn godt kan trives i store institutioner.

Forældrene til børnene i institutionen er også tilfredse. 

- Jeg oplever, at mine børn er glade, og at opbygningen af institutionen gør, at den ikke føles så stor, som den lød til at begynde med, siger Julie Diemer Kej, der er mor til to børn i Universet og formand for bestyrelsen.

Julie Diemer Kej oplever at hendes børn trives i den store institution.

Antallet af daginstitutioner med over 100 børn i kommunerne er steget de seneste år.

Baggrunden for DCUMs undersøgelse er, at Danmarks Pædagogiske Universitet tidligere har kritiseret institutionerne for at hæmme børns trivsel, læring og udvikling. 

Deler børnene ind i mindre grupper

I Universet er der ansat 60 medarbejdere, og hvert barn er tilknyttet en bestemt stue med faste pædagoger.

- Vi er hele tiden opmærksomme på at se det enkelte barn i det store. Derfor deler vi ofte børnene ind i mindre grupper og bruger de aktivitetsrum, vi har, siger Dorthe Sander Olsen, der er pædagog i institutionen.

Læs også Magnus og hans kammerater er dirigenter for en dag

Hos DCUM erkender de, at ikke alle børn kan trives i store institutioner, men de mener, at flere kan komme til det.

- Man kan imødekomme nogle af de udfordringer, der er ved stordrift ved at skærpe fokus på ledelse, organisering og indretning af institutionen, siger Jannie Lindskov, der er centerleder ved Dansk Center for Undervisningsmiljø.

I videoen øverst i artiklen kan du se mere om Børnehuset Universet og de andre store daginstitutioner.