Mols Bjerge ryddes for træer

Århus Plantage i Mols Bjerge skal ryddes for nåletræer og blive overdrev eller naturligt gro til med løvtræer.

Knap 94 hektar nåleskov i Århus Plantage ved Mols Bjerge omdannes til overdrev eller skal naturligt gro til med løvtræer. Plantagen sælges af Hedeselskabet til Skov- og Naturstyrelsen under Miljøministeriet, som i forvejen ejer 700 hektar omkring plantagen, mens Århus Amt og Naturhistorisk Museum ejer 250 hektar.

Det hele udgør habitatområdet "Mols Bjerge med kystvande". Det er udpeget som pilotprojekt for en mulig nationalpark og indgår i et godkendt EU-LIFE projekt om pleje af overdrevsarealer. Købet skal sikre en samlet drift af naturområdet for at bevare natur-, landskabs- og friluftsværdier.