Mols Bjerge forbigået

Ifølge et fortroligt udkast til en forligstekst placerer politikerne Danmarks første nationalpark i Thy og ikke i Mols Bjerge.

Det bliver efter al sandsynlighed ikke Mols Bjerge, der får æren af, at blive udvalgt som landets første nationalpark.

Ifølge et fortroligt udkast til en forligstekst, som altinget.dk har haft adgang til, placerer politikerne Danmarks første nationalpark i det 24.000 hektar store klithedelandskab, der ligger mellem Thyborøn og Hanstholm i Thy.

Ifølge et andet notat vil parken kunne åbne i 2008.

<B>Skjern og Mols måske i næste runde</B>
Ifølge teksten er Mols Bjerge sammen med Skjern Å kandidater til at blive oprettet i 2009. Men det er dog stadig meget usikkert, hvilke og hvor mange nationalparker, der skal følge efter Thy - og hvornår.

Ifølge Altingets oplysninger kan nationalpark-kandidaterne som for eksempel Vadehavet og Kongernes Nordsjælland snige sig ind i anden udpegningsrunde af nationalparker.

<B>Uenighed kan betyde forsinkelse</B>
Partierne bag loven om Nationalparker, hvilket er alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten, mødes tirsdag til det, der var planlagt at være de endelige forhandlinger om udpegningen.

Men det er dog langt fra sikkert, at politikerne i dag når at blive enige om, hvilke parker der skal med i anden udpegningsbølge.

Det kan udsætte offentliggørelsen af valget i Thy som den første Nationalpark, og de der skal følge efter, et par uger.