Mobilmaster hører hjemme i skolen

En forsker på Århus Universitet anbefaler skoler at sætte mobil-sendemaster op på taget af skolen. Det er sundest for børnene, mener han.

Mobil-sendemaster på taget af skolen vil give langt mindre stråling i sklegården. Sådan lyder den noget usædvanlige konklusion fra specialestuderende Morten Sørensen fra Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet.

Han har undersøgt, hvor meget stråling de nye sendemaster påfører især skolebørn og børn i daginstitutioner. Og hvis der er noget, der er farligt, så er det strålingen fra mobiltelefonerne.

Strålingen herfra er mellem 100 og en million gange større end strålingen fra en sendemast. Mobiltelefonen justerer selv sendestyrken alt efter, hvor tæt den er på mobilmasten. Så hvis masten er tæt på, skal mobiltelefonen sende med langt mindre styrke, end hvis masten er langt væk.

Derfor vil det give mindre stråling i skolegården, hvis masten sidder oppe på taget, end hvis den står langt væk fra skolegården, fastslår Morten Sørensen, der får støtte af flere eksperter på området.

Se mere i Nyhederne på TV 2 / ØSTJYLLAND kl. 19.30.