Mio. til energiforbedring af boligen

Nu kan private ejere af lejligheder i Århus Kommune søge om dobbelt tilskud til energieffektivisering af boligen.

Ejerforeninger, andelsboligforeninger og ejere af udlejningsejendomme kan nu søge om dobbelt tilskud til energiforbedring.

- Der er masser af gode grunde til at energieffektivisere sin bolig. Man sparer penge på el- og varmeregningen, man bidrager til et renere miljø, og man skaber beskæftigelse, siger Teknik og Miljø-rådmand Laura Hay i en pressemeddelelse.

Tilskud kan opnås ved at indsende et ansøgningsskema. Det er vigtigt, at man ansøger om tilskud, inden man går i gang med energiforbedringerne. Typisk vil energiopti-meringen omfatte yderligere isolering, udskiftning af vinduer, forbedring af varmeanlæg mv.

Støtten kan kun udbetales, hvis der er udarbejdet en energimærkningsrapport. Med den nye støtteordning er det muligt at få 25 % i tilskud, dog maksimalt 8000 kr. ekstra til energiforbedringer pr. bolig i en ejendom.

- Tilskud til energiforbedringer er en af de positive effekter, der kommer af, at Århus har en vision om at være fri af fossile brændsler i 2030. Der skabes værdi for både lejere, ejere, håndværkere og kommunen, samtidig med at CO2-udslippet nedbringes, siger Klimachef Jan Nielsen.

<a href="http://www.aarhuskommune.dk/borger/bolig-og-byggeri/Byarkitektur/Byfornyelse.aspx" target="_blank">Se mere op Århus Kommunes hjemmeside her.</a>