Minister vil mårhund til livs

Miljøminister Karen Ellemann (V) lancerer nu en indsatsplan, der skal gøre livet surt for mårhunde i Danmark.

Miljøminister Karen Ellemann (V) lancerer nu en plan, der skal gøre livet surt for mårhunde i Danmark.

Som beskrevet i de seneste dage på TV 2 / Østjylland er mårhunden en såkaldt invasiv art på linje med dræbersnegle, mink og bjørneklo, og den er observeret adskillige steder i Østjylland.

Det vil sige en art, der ikke naturligt er hjemmehørende i Danmark, og som samtidig udgør en fare for danske dyr og planter.

Mårhunden er altædende men udgør en særlig trussel mod padder, ræv, grævling og en lang række sårbare fuglearter som f.eks. viben.

Desuden kan mårhunden være smittebærer af sygdomme, der i yderste konsekvens kan føre til, at mennesker ikke længere uden risiko kan plukke bær og samle svampe i naturen.

Blandt tiltagene i planen er anvendelse af et afslørende halsbånd med GPS-sender på steriliserede mårhunde, et specialuddannet jægerkorps, der skal fange dyret og anvendelse af 150 særlige vildtkameraer.

- Mårhunden er en alvorlig trussel mod den danske natur - og på sigt også mod menneskers sundhed. Derfor sætter vi nu ind med en effektiv plan, der spiller på mange strenge - lige fra specialuddannede jægere til afslørende halsbånd med GPS-sendere.

Det er nødvendigt, at vi griber ind, inden problemet bliver permanent, for mårhunden er allerede ved af brede sig i Danmark. I Finland er der nu kommet så mange mårhunde, at myndighederne har erkendt, at bestanden ikke længere vil kunne udryddes. Den situation skal vi ikke havne i, siger miljøminister Karen Ellemann.

Mårhunden hører til hundefamilien og blev indført fra Kina til Rusland i 1930'erne og har derfra spredt sig mod vest og nord ind i Europa. De mårhunde, der nu lever i Danmark, kan enten være kommet hertil fra Tyskland eller være undsluppet fra fangenskab.

I løbet af de seneste to år er der konstateret 79 forekomster af mårhund i Danmark, alle i Jylland. Målet med indsatsplanen er, at der ved udgang af 2015 ikke længere er mårhunde, der yngler i Danmark. Samtidig skal spredning til andre dele af landet end Jylland forhindres.

Den nye indsatsplan indeholder flere nye tiltag blandt andet:

o Anvendelse af mærkning med GPS-sendere, der spændes på steriliserede mårhunde. Denne metode har vist sig særdeles effektiv i Sverige. De steriliserede dyr vil hele tiden opsøge nye potentielle mager, og GPS-koordinaterne vil afsløre, hvor de enkelte dyr befinder sig. Derved bliver det lettere at bekæmpe mårhunden.

o 150 særlige vildtkameraer, der kan spotte mårhundene, og dermed sikre at der er tale om mårhund, inden der rykkes ud.

o Uddannelse af specielle jægerkorps med udvidede beføjelser.

o Lokale kurser for jægere i fangst og bekæmpelse af mårhund.

o Anvendelse af specielle mårhunde-fælder, samt sms-varslingssystem til fælder.

Det forventes, at indsatsplanen vil blive sendt i offentlig høring i løbet af september efter at Vildtforvaltningsrådet har drøftet planen. Den danske indsats er en del af et fællesnordisk mårhundeprojekt. Arbejdet støttes med midler fra EU's Life-fond på i alt 19,3 mio. kr., heraf ca. 5,25 mio. kr. til bekæmpelsen af mårhunde i Danmark.

Miljøministeren fastslår, at det bliver nødvendigt også at trække på frivillige:

- Vi har især brug for jægernes hjælp til dette vigtige arbejde. Men medlemmer i Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og alle der færdes meget i naturen og som observerer mårhunden, må meget gerne sende disse observationer til Skov- og Naturstyrelsen, siger Karen Ellemann.

Observationerne kan indberettes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside:

Bekæmpelsen af mårhunden er i øvrigt allerede intensiveret. Lige efter nytår kom en ny bekendtgørelse, der øgede det tidsrum, hvori mårhunden må skydes, samt udvidede mulighederne for anvendelse af forskellige reguleringsmetoder.

Således må mårhund nu f.eks. skydes fra en time før solopgang til en time efter solnedgang, ligesom man må skyde mårhund fra skydestiger og -tårne, og i nærheden af foderpladser.

Udkastet til indsatsplanen er blevet til efter tæt dialog og samarbejde med bl.a. myndighederne i Sverige, Finland og Norge.