Minister: Vi skal sikre fremtiden

Samsø-millioner en del af en større plan

Foto: Steen Brogaard

De 20 mio. kroner, som staten vil give til natursikring på Samsø, er utrolig vigtige. Det handler om at sikre fremtiden, fortæller miljøminister Kirsten Brosbøl (S), da TV 2 | ØSTJYLLAND fanger hende op en telefon fra Bruxelles.

 

- På Samsø har de nogle helt unikke strandenge, som risikerer at forsvinde, hvis vandstanden stiger. Vi risikerer også at miste nogle sjældne arter, som vi gerne vil passe på. Derfor vil vi bruge de her midler på at sikre, at vi også i fremtiden har strandenge på Samsø, fortæller hun.

 

De 20 mio. kr.  skal bruges til at sikre området ved Stavns Fjord på det nordlige Samsø for blandt andet at øge arealet for områdets ynglefugle. Projektet er et led i et langt større naturprojekt, som regeringen for få måneder siden satte i gang.

Se: Natur-millioner vækker glæde

 

- Det er et led af Naturplan Danmark, som vi netop har fremlagt. Der er tale om en historisk ambitiøs plan for Danmarks natur. Vi har en forpligtelse til, delvist at sikre naturen nu, men så har vi også en natur, vi kan overlevere til fremtidige generationer. En natur, der er bedre end den, vi selv har modtaget, siger Kirsten Brosbøl.

 

Pengene bag planen kommer både fra statskassen, men også fra EU, da projektet er en del af det såkaldte LIFE-klimatilpasningsprojekt. Godt 60 procent af pengene kommer fra EU.

 

Selvom pengene er tæt på at være i hus, er der en enkelt ting, som skal være på plads først. For selvom naturen skal sikres, så er det helt afgørende, at beboerne i området ikke kommer til at bliver generet af de tiltag, som projektet medfører.

 

- Det er alfa og omega, at der er lokal opbakning til det her projekt. Derfor skal vi have både lodsejerne og kommunen med for at sikre, at den her idé kan blive ført ud i virkeligheden, fortæller ministeren.