Minister skal ind i varmesag

Michael Aastrup Jensen stiller spørgsmål

Fjernvarme fra barmarksværker er for dyr, mener Michael Aastrup Jensen (V).

Ventres folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen inddrager nu Klima- og Energiminister Martin Lidegaard i sagen om stavnsbindingen af kraftvarmekunderne i Uggelhuse.

Flere borgere i den daværende Sønderhald kommune har siden 2003 kæmpet mod at være forpligtet til at betale for den dyre varme fra Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk. 

Seneste udvikling i sagen er, at Landsretten har afsagt en principiel dom, som fastslår, at beboerne nu er endeligt forpligtet til at betale til varmeværket, selvom de ikke aftager varmer derfra.

Derfor mener det lokale folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen, at det er nødvendigt at gribe politisk ind i sagen, og varetage de beboere, som er tvunget til at betale til værket.

- Jeg finder det dybt urimeligt, at nogle få borgere er forpligtet til at betale for barmarksværket, da det ellers ikke kan bestå. Derfor er det relevant at spørge, om disse værker reelt set har et eksistensgrundlag, da det er på bekostning af almindelige borgeres privatøkonomi, siger Michael Aastrup Jensen i en pressemeddelelse.

Ikke velegnet alle steder
Selve modstanden mod at betale til værket skyldes, at værket, der blev etableret for at sikre billig varme fik den modsatte effekt.

Den naturgasbaserede varme er nemlig ikke velegnet alle steder. Særligt ikke i de tyndtbefolkede områder, hvor det relativt store ledningsnet medfører et tab på helt op til 40 pct. 

- Efter den seneste udvikling mener jeg, at det er nødvendigt at tage sagen op politisk på landsplan, da forbrugerne er stavnsbundet til barmarksværket. Derfor vil jeg bede ministeren gå ind i sagen, så vi kan få udredt den dybt uretfærdige situation, borgerne befinder sig i, siger Michael Aastrup Jensen i pressemeddelelsen.