Minister: Nødspor er en god ide

Inddragelse af nødspor på E45 skal undersøges

Der har tidligere været kampagner, der vil have et ekstra spor på E45 - på billedet ses kampagnegrafik fra 2011.

En motorvej med tre spor i hver retning fra Randers i nord til Kolding i syd - ganske enkelt ved at inddrage nødsporet.

Den idé fra Horsens' borgmester, Peter Sørensen (S), kan gå hen og blive virkelighed. I hvert fald falder den i første omgang i god jord hos transportminister Henrik Dam Kristensen.

- Det synes jeg bestemt er en ide, vi skal kikke på. Jeg har allerede talt med Jonas Dahl fra SF, og vi er enige om, at den nuværende kapacitet på E45 gennem Østjylland er for lille. Og kan vi på en teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde tage nødsporet i brug, så skal vi da gøre det, siger transportministeren, der nu vil have undersøgt mulighederne for at gennemføre ideen.

Forslaget kommer fra Horsensborgmesteren for at imødegå den stigende trafikmængde og de mange trafikpropper, som præger strækningen.

Han har også fået opbakning hos blandt andre borgmestrene i Skanderborg og Aarhus, hvor borgerne har samme udfordring og henslæber timer hver uge i kø på motorvejen.

Politiet bekymrede

Ideen om at inddrage nødsporet bliver altså pænt modtaget på Christiansborg og i Transportministeriet. Men i første omgang er Østjyllands Politi ikke ubetinget begejstrejde. Her er man bekymrede for, hvordan nødsituationer kan udvikle sig, hvis nødsporet ikke er farbart.

Men transportministeren maner til besindighed.

- Jeg må bare sige det helt klart. I første omgang undersøger vi, om det her er en løsning, der kan bruges på strækningen. Mig bekendt er der andre steder i verden, hvor man gør det her på en tryg måde. Og viser det sig, at vi kan gøre det samme, ville det da være dumt ikke at benytte sig af det, siger Henrik Dam Kristensen.?

Trafikken sander til på E45

Og at det er på høje tide at tage fat på kapaciteten på E45, viser statistikken.

Ifølge Vejdirektoratets målinger er trafikken på motorvejen ved Horsens Nord steget med 43 procent i løbet af de seneste 10 år. På store dele af E45 er trafikken i samme periode vokset mellem 25 og 45 procent.

Det vurderes i 2012-rapporten over statsvejnettet, at trængslen i 2025 vil blive decideret kritisk flere steder på strækningen mellem Randers og Kolding.

- Det er nødvendigt at handle nu, inden trafikken sander fuldstændig til på den østjyske motorvej, og det vil være forholdsvist enkelt på udvalgte strækninger at inddrage nødsporene til to ekstra spor - efter samme model, som anvendes på Vejlefjordbroen, siger borgmester Peter Sørensen, Soc. Dem. i Horsens.

De østjyske borgmestre skal nu mødes med transportministeren for at drøfte ideen. Hvornår er endnu ikke fastsat.