Minister: Loven er god nok

Gjerskov er tilfreds med ny lov om randzoner

Den nye lov om randzoner er god nok, som den er, mener fødevareminister Mette Gjerskov.

Landbruget på Djursland kritiserer ellers, at embedsmænd administrativt har besluttet, at der skal være 10-meterzoner ned til hvert vandløb i stedet for at tage individuelle hensyn.

- Men man har lovet i vandzoneloven, at der skulle udlægges omkring 50.000 hektar, og det passer med 10 meter langs vandløbene, siger Mette Gjerskov.

- Nogle har f.eks. efterlyst bredere randzoner de steder, hvor der er større risko for udvaskning. Problemet er bare, at vi ikke kan få eksperterne til at fortælle præcis, hvor det er. Og før vi ved mere om det, er vi nødt til at have det her generelle værktøj, forklarer fødevareministeren.

Mette Gjerskov siger videre, at der også er blevet bygget en begrænsning ind i loven, sådan at hver landmand højest kan få fem procent af sit areal udlagt til randzoner. Det sker for at beskytte landmændene.