Minister løfter pegefingeren i sager om tabt arbejds-fortjeneste

Socialminister Karen Ellemann (V) formaner nu kommuner om ikke at gå for langt i sager om tabt arbejdsfortjeneste i familier med handicappede skolebørn.

Foto: Simon Læssøe, Scanpix

I sidste uge kunne TV 2 | ØSTJYLLAND berette, at der tilsyneladende ikke var rygstøtte til forældre, der ønsker tabt arbejdsfortjeneste til at passe handicappede børn, der ikke kan holde til fuld tid i skole og SFO.

Men nu har ministeren vendt skråen, og skriver til Folketingets Socialudvalg, at hun sammen med undervisningsministeren vil sende et såkaldt hyrdebrev ud til landets kommuner.

'På baggrund af de henvendelser, som undervisningsministeren og jeg har fået, er der noget, der tyder på, at der er en usikkerhed i kommunerne om, hvordan folkeskolelovens rammer for skoletidens lændge spiller sammen med servicelovens bestemmelser om hjælp og støtte til børn og unge med handicap,' skriver hun i et brev til socialudvalget.

Læs også Politikere kræver handling efter svigt af handicappede børn

Hun understreger desuden, at der ikke i serviceloven stilles krav om, hvor lang tid et barn skal gå i skole eller SFO for, at forældrene kan få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

'Det er også vigtigt for mig at gentage, at der et klart kommunalt ansvar at sikre, at børn med handicap og deres familier får den hjælp og støtte, de har brug for ud fra en konkret og individuel vurdering af det enkelte barns ressourcer og behov. Det gælder også hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste,' skriver hun.

04:13

Tidligere fortalte vi om handicappede Anna, der tvinges til en længere skoledag, og forældrene frygter, at hun kan gøre skade på sig selv. 

Luk video

TV 2 | ØSTJYLLAND har gennem længere tid fortalt om svært psykisk og fysisk handicappede børn, der er kommet i klemme i inklusionsloven, der dikterer, at børnene skal være i skole længere, end de har været vant til.

Socialforvaltningerne mener nemlig, at med skolereformen skal kunne rumme alle børn, og derfor bør forældrene ikke have behov for at passe deres børn i det, der burde være skole/SFO-tid, hvilket de hidtil har fået tabt arbejdsfortjeneste til at gøre. Socialforvaltningen vurderer, at børnene kan klare en fuld skole/SFO-dag, selv om børnenes læger, psykiatere og skoler i sagerne fraråder fuld tid, og i den seneste sag

Læs også 12-årige Maja: Jeg bliver den eneste på årgangen, som skal i SFO

I den seneste sag om en pige med glasknogler i Horsens, må hun grundet smerter ligge på en madras i SFO-tiden, da hendes forældre ikke længere kan få tabt arbejdsfortjeneste til gå ned i tid og hente hende tidligere.

MF'er Kirsten Normann Andersen (SF) vil dog se hyrdebrevet, før hun tør love bedring. Hun hæfter sig ved, at ministeren skriver, at SFO skal være frivilligt, og mener, at socialforvaltningerne dermed ikke længere kan overføre ansvaret for børnenes vel og vel til skoleforvaltningerne.

02:34

Kommunen går mod eksperter og holder Camille i skole

Luk video

- Jeg har en forventning om, at ministeren i sit hyrdebrev vil opfordre kommunerne til at slække tømmerne. For selv om børn med handicap skal kunne rummes i både skole og SFO, så er det jo ikke meningen, at de skal ligge i en seng i SFO'en for enhver pris - der skal forældrene selvfølgelig have tabt arbejdsfortjeneste, så de kan hente børnene hjem tidligere, siger hun, der følger sagen tæt.

Læs også Handicapsvigt: Organisation hiver fat i ministre

Også i Danske Handicaporganisationer er formand Thorkild Olesen, der er formand for Dansk Handicaporganisationer, forsigtig optimistisk.

- Jeg er tilfreds med, at ministrene har taget problemstillingen alvorligt og nu tydeliggør retstilstanden på området. Det betyder forhåbentligt, at forældrene nu kan få den hjælp, der er nødvendig for at kunne støtte op om deres børns skolegang.  Jeg ser stadig en stor opgave i kommunerne med at skabe inkluderende læringsmiljøer, så alle børn kan deltage i hele skoledagen. Det er en opgave, jeg håber, kommunerne her efter inklusionseftersynet sætter ekstra fokus på, siger han.

Hyrdebrevet vil blive sendt til kommunerne i løbet af efteråret. I samme periode vil de mange forældres ankesager om tabt arbejdsfortjeneste blive vurderet i den Sociale Ankestyrelse.