Minister: Århus Kommune har ikke brudt loven

Århus Kommunes "nej" til ægtepars ansøgning om hjælpemotor til kørestol er lovligt. Det mener socialminister Karen Jespersen.

TV 2 | ØSTJYLLAND fortalte tirsdag den 10. marts om ægteparret Carlsen. Ægtemand Herman Carlsen lider af astma, men vil gerne gå en tur med hustru Helga Carlsen, der sidder i kørestol. Derfor vil de gerne have en hjælpemotor til kørestolen, men det har Århus Kommune sagt "nej" til.

- Vi har en begrænset økonomisk ramme, som vi er sat til at forvalte, og det gør vi meget stramt inden for lovgivningens rammer, sagde bestillerchef i Århus Kommune, Helle Støve, den 10. marts til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Nu svarer Socialminister Karen Jespersen (V) så på et paragraf 20-spørgsmål om sagen fra medlem af folketinget René Skau Björnsson (S).

Karen Jespersen skriver i sit svar, at hun har set indslaget, og at hun forstår indslaget således "at kommunen har foretaget en vurdering af borgerens behov for hjælpemotor til kørestolen ud fra de kriterier, som lovgivningen opstiller, og at kommunen ikke har fundet, at der har været grundlag for støtte i den konkrete sag".

Hun slår dog fast, at "der ikke lovligt vil kunne gives afslag i sager, som den spørgeren henviser til, alene ud fra økonomiske kriterier".