Mindst tre østjyske ulve

DNA beskræfter ulvespor

02:11

1 af 2

Mindst tre forskellige ulve har bevæget sig rundt i Jylland i de seneste måneder. Det er resultatet af de seneste DNA-analyser, som Naturhistorisk Museum, Aarhus, og Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, har foretaget.

Analyserne omfatter prøver fra dræbte krondyr, dådyr og rådyr samt fra ekskrementer. En del af prøverne er indsamlet af Naturhistorisk Museum, mens andre prøver er kommet til museet fra enkeltpersoner, skriver museumsdirektør Bo Skaarup.

Alle ulvene er hanner

Analyserne, der er udført af seniorforsker Liselotte Wesley Andersen, viste, at der har været tre ulve på spil i Danmark i begyndelsen af 2013. Alle tre ulve har på et tidspunkt opholdt sig i de store midtjyske skovområder syd for Silkeborg og Herning. Alle ulve var hanner, så der er ikke umiddelbart udsigt til en ulvefamilie i Danmark i år.

Den ulv, der har været længst omkring, har opholdt sig i skovene syd for Silkeborg, i hede- og moseområder nordøst for Herning og i skovene sydøst for Holstebro. I to af områderne har ulven fortæret henholdsvis krondyr og dådyr.

En tysk ulv og to polske

Ulven blev identificeret ved hjælp af det tyske DNA-register. Den stammer fra det samme kobbel, Milkeler-koblet, som Thy-ulven, dvs. den er født og opvokset i Sachsen i Tyskland. Dermed har den i luftlinje vandret mindst 850 km fra sit fødested. Den er en halvbror til Thy-ulven. De har samme mor, men forskellig far, idet den dominerende han i koblet, alfa-hannen, blev udskiftet i 2010.

Til forskernes overraskelse kunne de to andre ulve ikke identificeres ud fra det tyske register. De formodes at være af direkte polsk afstamning, skriver museet. Afstanden fra de kendte polske ulvefamilier til Danmark er ikke meget længere end afstanden fra de tyske. Begge ulve er identificeret fra prøver, som er indsamlet i skovområderne syd for Silkeborg.

Ulvene må på deres vej have krydset både floder, Kielerkanalen og større veje. Det er kendt, at én ulv ikke nåede så langt, da den blev trafikdræbt i Slesvig.

Analyserne blev finansieret af Jydsk Naturhistorisk Forening og institutionerne.

Se et tv-indslag om de DNA-bekræftede ulve øverst i artiklen.