Mindre unge-kriminalitet

Faldet skyldes forebyggende indsats

Genrefoto.

Der bliver færre og færre kriminelle unge under 18 år, viser en opgørelse fra Justitsministeriet.

Siden 2001 har der således været et fald i antallet af mistanker og sigtelser i kriminelle forhold på 5500 for unge under 18 år, hvilket svarer til et fald på 28 procent.

I Østjyllands politikreds er antallet af kriminelle forhold for unge under 18 år faldet med 970 siden 2001.

Lederen af forebyggelsessektionen ved Østjyllands Politi, vicepolitikommissær Morten Daugaard, forklarer, at det især er det opsøgende arbejde, der er med til at holde de unge på den rigtige side af loven, men at det også skyldes, at flere unge simpelthen vælger kriminaliteten fra.

- Sammen med kommunen spotter vi de unge, der færdes i særlige grupperinger blandt andet i boligområder og i midtbyen, hvor der kan være nogle problemer, siger han og henviser til, at politiet i Aarhus eksempelvis besøger indkøbscentret Bruuns Galleri for at få talt med de unge, der kan være eller allerede har indledt en kriminel karriere.

- Det kan i sig selv virke præventivt, at vi viser os. Det virker også ved, at vi i fredstid prøver at få talt med de unge, så de kender os, når fredstiden ophører, siger han.

Linda Nielsen, formand for Det Kriminalpræventive Råd, vurderer, at indsatsen er blevet styrket ved, at politiet har overført resurser til det præventive arbejde og styrket samarbejdet med kommuner og skoler.

- Der er sket en ændring i debatten, hvor politikere interesserer sig mere for det præventive arbejde, hvilket også smitter af hos politi og kommuner, siger hun.