Mindre syge - mere tilfredse

Ny vagtplanlægning på lokalcenter har givet så gode resultater, at Odder Kommune vil udbrede det til resten af kommunen

Et nyt fleksibelt vagtplanlægningssystem på Stenslund-centret har givet mere tilfredse medarbejdere og borgere. De ansattes sygefravær er faldet - og vikarforbruget er faldet drastisk. Personalet ved plejeboligerne på Bronzealdervej har anvendt systemet siden januar 2010 og nu skal systemet ud-bredes til hjemmeplejen i Ældreservice.

- Der er et stort ønske blandt medarbejderne om at beholde dette system, når de først lærer det at kende, siger Ældrechef Anne Juul Sørensen fra Odder Kommune.

Medarbejderne har nu mulighed for selv at planlægge friperioder, og sygefraværet er faldet med 25 pct. inden for den gruppe af medarbejdere, der er med i systemet.

Resultaterne fra Stenslundcentret betyder, at Ældreservice i disse måneder indfører Time Care-systemet i resten af organisationen. De ansatte ved plejeboligerne på Bronzealdervej har brugt det siden nytår, og nu er det hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, der skal i gang med systemet.