Milliongave til Skejby Sygehus

A.P. Møller-fond giver mere end 10 millioner kroner til et nyt robot-system på Skejby Sygehus.

Skejby Sygehus får nu mulighed for at behandle hjerterytmeforstyrrelser med et nyt robot-navigeringssystem.

Systemet betyder, at hjertelægerne kan behandle flere patienter, og at behandlingen bliver bedre og kan gennemføres med færre bivirkninger og gener for patienterne.

Det er en donation på over 10 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der har givet hospitalet mulighed for at købe robot-navigerings- systemet.