Millioner til nyt børnehus

11 millioner kroner til ny institution

Børnehuset i Kristrup ved Randers måtte i september lukke på grund af skimmelsvamp, og nu har Randers Byråd besluttet at afsætte penge til at bygge en ny institution.

På byrådsmødet mandag aften bevilligede politikerne 11 millioner kroner til opførelsen af en ny institution samt 600.000 kroner til nedrivning af den gamle.

Se: For småt og for billigt

Randers Kommune ville i første omgang erstatte den ødelagte børnehave med pavilloner - men den løsning er ikke holdbar, lød det tilbage i december fra forældre og forældrebestyrelsen i børnehuset.

Det er en selvejende institution, som ejer grunden og bygninger, og derfor er det en forudsætning, at institutionen vil stille grunden til rådighed for det nye byggeri, som vil have Randers Kommune som bygherre.

Børnene fra Kristrup Børnehus opholder sig i øjeblikket i midlertidige rammer på Gudenåcenteret.