Millioner til museum

Skal forske i djurslandske stenalderbønders sæljagt

02:11

1 af 2

Hvorfor opgav stenalderbønderne langs Djurslands kyster landbruget for at gå på sæljagt for 5.000 år siden? Det skal et arkæologisk forskningsprojekt ledet af Museum Østjylland i Randers prøve at finde svar på.

Museum Østjylland har netop modtaget en bevilling på 4,2 mio. kroner fra Velux Fonden til projektet.

- Meget tyder på, at det var kontakten med sæljægere, der på dette tidspunkt levede ved Sveriges vestkyst og i Østersøen, der gav udslaget for skiftet fra landbrug til sæljagt, fortæller Lutz Klassen, der er forskningsleder hos Museum Østjylland.

 

- På bopladsen Kainsbakke ved Grenaa har museets arkæologer udgravet kranier af fem bjørne og knogler fra mindst en elg. Begge disse dyrearter menes ellers at være uddøde i Danmark på dette tidspunkt. Noget kunne derfor tyde på, at det var mennesker, der bragte dyrene over Kattegat fra Sverige i bondestenalderen.

- Dette og mange andre spørgsmål omkring de mystiske djurslandske stenalderfolk kan nu, takket være den store forskningsbevilling, besvares.

Se mere i tv-indslaget øverst på siden.