Millioner til Grenaa

Midtbyen skal have et ansigtsløft

Norddjurs Kommune er kommet gennem nåleøjet og fået del i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters 60 millioner kr. til områdefornyelse til 20 projekter i 17 af landets kommuner.

Norddjurs er blevet lovet støtte til Grenaa midtby på i alt 5 millioner kr.

Ministeriet har i særlig grad tilgodeset de mindre byer, hvor man kæmper mod fraflytning, svindende lokalt erhvervsliv og nedslidte bygninger og byrum. Byernes handelsgader trænger derfor mange steder til et løft, hvis de igen skal blive et naturligt centrum for byens liv.

- Vi har i længere tid haft et ønske om at gentænke Grenaas muligheder, da byens vitalitet udfordres kraftigt af tomme butikslokaler og slidte bygninger. Nu får vi muligheden for at arbejde med nogle fysiske forandringer i byen, og det skal naturligvis ske i tæt dialog med byens borgere, foreninger og virksomheder, siger kultur- og udviklingsformand i Grenaa, Lars Møller.

Støtten frigives, når kommunen har lavet en konkret plan for gennemførelsen og selv skaffet medfinansiering på 10 millioner kr.