Pengepose skal gavne sommerfuglene i Mols Bjerge

Knap 115 millioner kroner skal skabe bedre overdrevsarealer og forbedre forholdene for dyre- og plantearter.

Der skal flere sommerfugle til Østjylland og særligt Mols Bjerge er udpeget som et godt leveområde. Her er det en såkaldt blåfugl. Arkivfoto.

Der skal være naturområder til flere orkideer og sommerfugle i Danmark. Derfor har regeringen lavet en plan, der skal forbedre naturområderne i Danmark med særlig fokus på blandt andet Mols Bjerge på Djursland. 

I alt er der afsat 114,4 millioner kroner til projekter, der skal sikre flere, større og bedre sammenhængende naturområder i Danmark.

Det er særligt område af naturtypen overdrev, som skal gøre det nemmere for orkideer og sommerfugle at leve på dansk jord. Overdrev er åbne landområder, som er opstået efter skovrydning, og ved at der efterfølgende er dyr, som går og græsser på et stykke land. 

Læs også Storken spottet flere steder i Østjylland

Bedre levevilkår

Mols Bjerge er sammen med blandt andet Høje Møn på Møn udset som steder, hvor det er muligt at skabe bedre overdrevsarealer. Det skal medføre bedre levevilkår for sjældne og truede arter for eksempel orkidéen, sommerfuglearterne sortplettet blåfugl og timiankøllesværmer.

- Vi ved, at der i vores natur blandt andet er rigtig mange sommerfugle, som er afhængige af, at vi har gode overdrev i Danmark. Og når vi afsætter midler, som er målrettet til de danske overdrev, har det også stor betydning for eksempelvis vores sommerfugle, siger Mette Abildgaard, der er miljøordfører hos De Konservative og en af kræfterne bag den grønne pakke.

02:13

Video: Sommeren 2018 var rekordmange og det betød rekordmange sommerfugle. Indslaget er fra sommeren 2018.

Luk video

Natur mangler sammenhæng

Der er i øjeblikket cirka 34.000 hektar overdrevsarealer i Danmark, og med planen skal arealerne forøges med 2,7 procent. Samtidig skal kvaliteten af arealerne stige.

- Det vil have rigtig stor betydning for den danske biodiversitet og for mangfoldigheden i vores planter og arter, siger Mette Abildgaard.

Læs også Spøgelsestræer i Botanisk Have kribler med tusindvis af beboere

Det er for Mette Abildgaard en vigtig prioritet.

- Det er i dag en stor udfordring, at naturen mangler sammenhæng, altså at dyr og arter kan vandre på tværs i vores natur, siger Mette Abildgaard. Der er afsat penge til naturgenopretningsprojekter til steder, hvor naturen har lidt skade og har brug for en genopretning, fortæller hun.

- Og så sætter vi meget konkret ind i forhold til de danske overdrev og sikrer, at der kan komme mere dyre- og planteliv dér, siger Mette Abildgaard.

Fakta om naturpakken

Regeringen har afsat 114,4 millioner kroner til en grøn pulje.

De 114,4 millioner kroner er en del af en samlet pulje til grøn natur på 50 millioner kroner årligt fra 2019 til og med 2022, som regeringen og Dansk Folkeparti fandt penge til på finansloven for i år.

Af puljen er 21 millioner kroner sat af til at gennemføre et naturgenopretningsprojekt med blandt andet udlægning af urørt skov.

34,4 millioner kroner er afsat til genopretning af overdrev. 

59 millioner kroner går til frivillige indsatser på private arealer, hvor der kan laves en sammenhængende og bedre lysåben natur.