- Millionbeløb til fyrede regionsdirektører er ikke usædvanligt

Fyringen af tre direktører hos Region Midtjylland koster mere end otte millioner kroner. Men det er kun et lille dryp i budgettet, mener ekspert

Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Fyringerne af tre direktører hos Region Midtjylland kommer til at koste Region Midtjylland mere end otte millioner kroner.

Ud over løn i opsigelsesperioden kan de tre direktører forlade deres respektive poster i Region Midtjylland med pæne økonomiske plastre på sårene.

Det viser de tre afskedigede direktørers fratrædelsesaftaler, TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i.

Læs også Chef-kaos koster Region Midtjylland millioner

Men selvom der er tale om omkostninger for flere millioner kroner, er det ikke spor usædvanligt, at der skal udbetales løn og godtgørelse i den størrelsesordning, fortæller Per Nikolaj Bukh, der er professor ved Institut for Økonomi og Ledelse hos Aalborg Universitet.

- Det er en del af ansættelseskontrakten. Lønnen er fastlagt, og så har de desuden nogle vilkår som pension – og altså en opsigelsesvarsel, som er længere end funktionærens, hvor de forsat vil få løn, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

01:42

VIDEO: Regionsformand for Region Midtjylland Anders Kühnau (S) kalder situationen ærgerlig.

Luk video

Et dryp så lille, at man end ikke vil opdage, at det regner

Ifølge Per Nikolaj Bukh har man sædvanligvis ikke en pulje til fratrædelse. Pengene skal i stedet tages fra budgettet for driften i Region Midtjylland.

- Da der ikke er den største sandsynlighed for, at man skal fyre tre direktører, er det ikke noget, som man sædvanligvis har afsat en pulje til. Men man har et budget til drift, og det er her fra pengene går. Det er staten, der finansierer det, og i sidste ende altså borgernes skattepenge, siger Per Nikolaj Bukh til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er en størrelsesorden, så man ikke opdager, at det regner. Det er kun et lille dryp. Men pengene kan naturligvis kun bruges en gang, og derfor vil der også være færre penge samlet til sygehusvæsenet. 

Per Nikolaj Bukh, professor ved Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Det bliver dog ikke et beløb, der i sidste ende vil kunne mærkes direkte hos borgerne, der benytter sig af sygehusvæsenet i Region Midtjylland.

- Det er en størrelsesorden, så man ikke opdager, at det regner. Det er kun et lille dryp. Men pengene kan naturligvis kun bruges en gang, og derfor vil der også være færre penge samlet til sygehusvæsenet. Men det er ikke noget, man kan koble direkte sammen én til én med for eksempel ventetiden på skadestuen, eller at sygeplejerskerne får mere travlt, siger Per Nikolaj Bukh til TV2 ØSTJYLLAND.

Per Nikolaj Bukh, professor ved Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet mener ikke, at det er usædvanligt, at der skal udbetales løn og godtgørelse i den størrelsesordning, som Region Midtjylland skal ovenpå fyringen af tre direktører i regionen. 

Svært job at være regionsdirektør

Ifølge regionsrådsformand Anders Kühnau følger fratrædelsesaftalen kontraktmæssige vilkår for regionsdirektører, som er sikret i den centrale overenskomst for regionalt ansatte.

Det hænger sammen med, at det er et svært job at være regionsdirektør. Det kræver meget. Og det, der er sikret i overenskomsten, kan vi selvfølgelig ikke afvige.

Anders Kühnau, regionsformand for Region Midtjylland (S)

- Det hænger sammen med, at det er et svært job at være regionsdirektør. Det kræver meget. Og det, der er sikret i overenskomsten, kan vi selvfølgelig ikke afvige, sagde Anders Kühnau til TV2 ØSTJYLLAND den 24. september.

Og det giver netop god mening, at direktørerne er sikret en fratrædelsesaftale i overenskomsten, mener Per Nikolaj Bukh.

Læs også Problemer på sygehuse: - Når de ikke tør sige noget, bliver det farligt

- Direktørerne her har formentligt ikke været forberedt på at blive fyret, og de er ikke sikret, at de kan få et lignende job. Samtidig er de nu mærket af hele sagen, og det vil måske kunne have indflydelse på deres videre jobsøgning. Så det er fornuftigt, at de får en kompensation herfor, siger Per Nikolaj Bukh til TV2 ØSTJYLLAND.

01:06

VIDEO: Anja Laursen har hørt om medarbejdere på sygehusene i Region Midtjylland, der gennem længere tid ikke har turde udtale sig.  Video: TV MIDTVEST

Luk video

Store og dybe udfordringer i samarbejdet

Lavinen begyndte at rulle den 10. september.

Her kom det frem, at hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen og sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen var blevet fritstillet fra deres stillinger i regionens Hospitalsenhed Midt. Årsagen var, at parterne så forskelligt på den strategiske ledelse og udvikling af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland, sagde daværende regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen den 10. september.

Læs også Efter fyringer af hospitalsledelse: Nu fratræder regionsdirektør

Efter et møde med en redegørelse for forløbet valgte regionens forretningsudvalg så at afskedige Jacob Stengaard Madsen.

- Det er et enstemmigt forretningsudvalg, der efter at have hørt redegørelsen har besluttet det. Og det er ganske rigtig sket i kølvandet på den seneste sag, men der er store og dybe udfordringer i samarbejdet mellem ledelse og ansatte, som går flere år tilbage, sagde formanden da til TV2 ØSTJYLLAND.

02:34

VIDEO: Regionrådsformand Anders Kühanu (S) har flere gange slået fast, at udfordringerne i ledelsen ikke rammer patienterne. Han siger samtidig, at medarbejderne må sige, hvad de vil.  

Luk video

Vigtigt at få ro på situationen

Problemerne i samarbejdet og de tre fyringer har naturligvis skabt røre i Region Midtjylland. Det er vigtigt at få ro på situationen, mener Per Nikolaj Bukh.

- Der går utroligt meget tid fra arbejdet, når ting som dette sker på en arbejdsplads. Der bliver talt om situationen, der holdes møder og der sendes skrivelser ud med orientering. Hvis man forestiller sig, at alle medarbejdere snakker om situationen i mindst en time og for eksempel er til et orienteringsmøde i stedet for arbejde, så er produktionstabet faktisk mere eller mindre i samme størrelsesorden, som tabet ved fyringerne er, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Sygehusansatte udvandrer fra møde: Må vi overhovedet sige noget?

Koncerndirektør Christian Boel er konstitueret som regionsdirektør indtil ansættelsen af en ny regionsdirektør i Region Midtjylland.

Det koster de fyrede direktører

Jacob Stengaard Madsen, regionsdirektør, fratræder formelt sin stilling den 15. oktober 2019. Han har været fritaget fra tjeneste siden den 19. september og får løn i opsigelsesperioden (2.416.667 kroner).

Ved fratrædelsen udbetales en godtgørelse svarende til 12 måneders løn (2.230.769 kroner).

Desuden kan han inden fratrædelsen deltage i efteruddannelse inden for en økonomisk ramme af 125.000 kroner.

Samlet beløb: 4.772.436 kroner.

Lars Dahl Pedersen, hospitalsdirektør, Hospitalsenhed Midt, fratræder formelt sin stilling ved udgangen af marts 2019. Han har været fritaget fra tjeneste siden 7. september og får løn i opsigelsesperioden (917.741 kroner).

Ved fratrædelsen udbetales en godtgørelse svarende til 12 måneders løn (1.631.539 kroner).

Derudover en godtgørelse svarende til tre måneders løn i henhold til funktionærloven. Medmindre han overgår til anden ansættelse i Region Midtjylland (407.885 kroner).

Desuden kan han inden fratrædelsen deltage i efteruddannelse inden for en økonomisk ramme af 60.000 kroner.

Samlet beløb: 3.017.165 kroner.

Tove Kristensen, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenhed Midt, fratræder formelt sin stilling ved udgangen af januar 2019. Hun har været fritaget for tjeneste siden 7. september og får løn i opsigelsesperioden (465.069 kroner).

Ved fratrædelsen udbetales en godtgørelse svarende til fem måneders løn (489.546 kroner).

*Derudover overgår Tove Kristensen til tjenestemandspension ved udløb af opsigelsesperioden. Dette kan, ifølge regionen, ikke kapitaliseres i værdi af fratrædelsesaftalen, da værdien ikke er mulig at beregne konkret.

Samlet beløb: 954.615 kroner.

Kilde: Region Midtjylland