Miljøgruppe: Tag ansvar, Wammen

Sikkerheden på Århus Havn og håndteringen af den seneste brand samme sted får miljøfolk til at afkræve borgmesteren svar.

Søndag den 27.juli udbrød der brand i to siloer på Århus Havn.

Århus Brandvæsen kom på en stor opgave, og den sorte røg fra den voldsomme brand kunne ses adskillige kilometer væk.

Det er tredje gang inden for seks måneder, at der udbryder brand i en virksomhed på havnen, og da der er boligbyggeri inden for en betragtelig radius, er der mange borgere, som er bekymrede for deres sikkerhed.

Århus Miljøgruppe M97 er blandt de bekymrede.

De har nu skrevet et åbent brev til Århus-borgmester Nicolai Wammen (S), hvor de blandt andet ønsker opklaring af modstridende udsagn omkring årsag og håndtering af branden sidst i juli.

" Mange virksomheder har social ansvarlighed som en integreret del af deres værdigrundlag. Hvis ikke dette tages alvorligt, kan vi som borgere nok udtrykke vores misbilligelse, men det er op til myndighederne at håndhæve virksomhedernes samspil med omgivelserne, herunder borgernes sikkerhed og sundhed. Vi vil derfor opfordre dig til i din rolle som borgmester at påtage dig ansvaret for, at det sker", skriver miljøgruppen i brevet til Nicolai Wammen.