Miljøgift går i isbjørnes hjerner

Ny forskning fra Aarhus Universitet

Forskning fra Aarhus Universitet og Carleton University i Canada viser, at man kan spore miljøgift i isbjørnes hjerner, og det er bekymrende, siger forsker fra Aarhus Universitet.

Det er skadelige flourstoffer, også kaldet PFAS, der bruges i en række komercielle og industrielle produkter, som forskerne har sporet.

- Hvis PFAS kan krydse blod-hjerne barrieren i isbjørne, gør de det også i mennesker. Erfaringen viser os, at der er god grund til at være bekymret for miljøfremmede stoffer i hjernen. Hjernen styrer de fleste funktioner i kroppen, så i denne kommandocentral vil menneskeskabte kemikalier i reglen have en alvorlig skadelig indvirkning, siger professor Rune Dietz fra Aarhus Universitet i en pressemeddelelse udsendt af universitetet.

PFAS er giftigt både for dyr og mennesker. I pressemeddelelsen skriver Aarhus Universitet ligeledes at, listen over dokumenterede giftvirkninger omfatter evnen til at fremkalde kræft og mutationer, skader på udvikling, frugtbarhed og andre hormonlignende effekter, samt skader på nerve- og immunsystemet.