Mere tolkning til hørehæmmede

Ny hjælp til sociale aktiviteter

Hørehæmmede har fået flere muligheder for at få tolkning. Det gælder blandt andet til fritidstilbud, deltagelse i sociale aktiviteter og private sundhedstilbud, lyder det fra social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S).

- Det, at man ikke kan forstå og gøre sig forståelig i interaktionen med andre mennesker, må være forfærdeligt og noget, der kan gå ud over hørehæmmedes sociale liv. Derfor glæder det mig, at vi med den nye bekendtgørelse giver hørehæmmede flere muligheder for at få tolkning til sociale aktiviteter, så de ikke er tvunget til at blive hjemme på grund af deres handicap,« siger Karen Hækkerup i en pressemeddelelse.

Hun har gennemført forbedringer, som gør det muligt for hørehæmmede at få tolkning til flere aktiviteter end tidligere. Det gælder blandt andet tolkning til et bredere udvalg af fritidstilbud, til udvidelse af tolkning i forbindelse med studerendes deltagelse i sociale aktiviteter og til tolkning til flere private sundhedstilbud.

Bekendtgørelsen omfatter desuden en såkaldt opsamlingsbestemmelse, der gør det muligt at yde tolkning i helt særlige tilfælde.

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye bekendtgørelse blev interesse- og brugerorganisationerne involveret, og Social- og Integrationsministeriet har så vidt muligt imødekommet organisationernes ønsker, lyder det fra ministeriet i en pressemeddelelse.

Døvetolkning af nyheder

Vidste du at TV 2 | ØSTJYLLAND's nyhedsudsendelser kl. 19.30 på hverdage tolkes for døve?

Servicen finder du på tekst-tv side 399. Tekstning af udsendelserne finder du på de 19.30-programmer, vi udsender på TV2.

Læs mere om tekster for hørehæmmede på Høreforeningens hjemmeside http://hoereforeningen.dk/viden-om/hjaelpemidler/tekst-tv