Mere skov i Kronjylland

Der er alt for lidt skov i Randers Kommune

01:55

1 af 2

Der skal være mere skov i Randers Kommune. Der er knap halvt så meget skov i Randers Kommune som i gennemsnittet af landets 97 andre kommuner - og det vil de nu gøre noget ved.

Der skal være grønnere i Randers Kommune. Der skal plantes, så man ikke kan se skoven for bare træer. Lige nu er det småt med grønne arealer og skov i Randers Kommune, der kun kan brøste sig af syv procent skov. På landsplan er gennemsnittet 13 procent.

På byrådsmødet på mandag præsenterer kommunen så en ny plan, der skal gøre det mere attraktivt for private at plante skov. Der skal laves om på de områdeinddelinger, der gør, at nogen er berettiget til at få tilskud - og andre ikke er.

Det er en ny skovstrategi, der skal plante grønne tanker i hovedet hos private jordejere. Randers Kommunes mål er, at der frem mod 2030 skal plantes 3.000 hektar skov.

Det er private lodsejere, der selv skal plante skov for egen regning - men med mulighed for et stort tilskud. Og der skal altså nu lempes på reglerne, så flere kan få råd til at plante skove.

Det hele kan virke ret indviklet, da der er en masse regler for, hvilke kriterier man skal leve op til for at kunne søge støtte. Derfor har Randers kommune indledt et samarbejde med Skovdyrkerforeningen Nord- Østjylland, som er en medlemsejet organisation drevet af et forstligt uddannet personale.

- Vi vil gerne hjælpe folk, som er interesserede i at plante skov med at lave ansøgninger og få forklaret alle de regler, der ligger bag, så de nemmere kan gennemskue det. Så de kan bare ringe eller skrive, så kommer vi, siger skovfoged, Søren Ladefoged fra Skovdyrkerforeningen Nord- Østjylland.

Folk skal tænke grønt

Ifølge Søren Ladefoged, så er det overvejende sandsynligt, at kommunen vedtager den nye skovstrategi på byrådsmødet den 18. februar.

Herefter vil Skovdyrkerne sammen med kommunen indlede en kampagne, der skal gøre potentielle skovrejsere opmærksomme på, fordelene ved at plante mere skov.

- For det første er det en kendsgerning, at skov er godt for mennesker at færdes i. Det er der blevet forsket i. Og for det andet er det godt for at sikre vores drikkevandsressourcer. For når regnvandet trækker ned i undergrunden, så bliver det renset på en naturlig måde, siger Søren Ladefoged.

I det fleste tilfælde vil en lodsejer kunne få dækket alle omkostninger i forbindelse med tilplantning, hvis han eller hun opfylder kriterierne for fuldt tilskud.

Da det er private lodsejere, der skal plante skovene, tror Søren Ladefoged dog ikke på, at man når landsgennemsnittet i Randers Kommune. Men han er stadig fortrøstningsfuld.

- Hvis man vil have flere til at plante skov, så kræver det jo en stor økonomisk håndsrækning. Men nu ser det jo også ud til, at det sker, og det bliver mere attraktivt at plante skov efter byrådsmødet, siger han til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Se et tv-indslag om skovrejsning øverst på siden.