Mere ro i skolegården: Pædagoger tager lærernes plads

Det er nu udelukkende pædagoger, der er tilstede i skolegården i 12-frikvarteret på Brædstrup Skole. Det betyder færre konflikter mellem eleverne

Det nye initiativ på Brædstrup Skole - også kaldet frikvartersbåndet - har skabt gode overgange fra frikvarter til undervisning. Foto: Foto: Per Algreen

Selvom der stadigvæk kan opstå uro blandt de mindste elever på Brædstrup Skole i frikvartererne, så er der langt imellem konflikterne nu. 

Læs også Elever dyrker motion i frikvarteret og er glade for det

Den positive forandring skyldes, at eleverne fra 0.-3. klasse sammen med pædagoger guides gennem planlagte aktiviteter på tværs af årgangene.

Vi kender børnene og har blik for dem.

Ulla Vestergård, pædagog  

I modsætning til tidligere er det nu udelukkende pædagoger, der er tilstede i skolegården i 12.00-frikvarteret. Pædagogerne følger desuden eleverne med ind i den første lektion efter frikvarteret.

Ordningen, der har kørt siden sommerferien, viser sig allerede nu at give rigtig god mening.

-   Tidligere gav børnene udtryk for, at der ikke blev lyttet nok til dem og der blev ikke gjort nok for at løse deres konflikter. Den nye ordning har imidlertid reduceret antallet af konflikter mærkbart i skolegården. Eleverne trives bedre og er dermed mere motiveret for læring, når de kommer ind i klasseværelset, siger afdelingsleder Poul Nørgaard.

Godt overblik over eleverne

Afdelingsleder Poul Nørgaard tilføjer, at det ser ud til, at det gør en stor forskel, at pædagogerne ikke som sådan holder opsyn i frikvarteret men i stedet for involverer sig i at skabe et frirum for deres elever.

Tidligere gav børnene udtryk for, at der ikke blev lyttet nok til dem og der blev ikke gjort nok for at løse deres konflikter.

Poul Nørgaard, afdelingsleder 

Ifølge pædagog Ulla Vestergård har børn i de mindste klasser brug for pauser og mulighed for fri leg, og det kan pædagogerne grundet deres faglighed være med til at sikre.

-  Vi kender børnene og har blik for dem. Desuden sørger vi altid for at have faste pladser i skolegården, hvilket gør, at vi bedre kan hjælpe hinanden med at skabe et overblik over, hvad der foregår, siger pædagog Ulla Vestergård.

Læs også Musik og farver virker: Farvel til klamme skoletoiletter

Den nye ordning skal foreløbig køre skoleåret ud i de mindste klasser.