Mere end hver anden lægepraksis er lukket for nye patienter

På 150 praksisser i Østjylland har hver enkel læge mere end 1600 patienter. Et højt patientpres er en af forklaringerne, lyder det fra Region Midtjylland

Arkivfoto. Foto: Morten Germund - Scanpix

Hvis du skal skifte læge, kan du langt fra vælge og vrage, som du har lyst til. I Østjylland har mere end halvdelen af alle lægepraksisser helt lukket for tilgangen af nye patienter. 

Det viser tal fra Region Midtjylland, som TV2 ØSTJYLLAND har fået indsigt i.

Koncerndirektør med ansvar for nære sundhedstilbud i Region Midtjylland, Christian Boel, erkender, at lægedækningen er under pres visse steder i Østjylland. Han forklarer tallene med, at lægekapaciteten i Østjylland over årene er blevet mindre. Og så er der kommet et større patientpres. Noget, der har fået praksisser til at lukke ned for nye patienter.

Læs også Læger afviser nye patienter: Sådan ser det ud i din kommune

- Det er de enkelte lægers individuelle dispositioner. De kan ifølge overenskomsten vælge at lukke af ved 1600 tilmeldte, men kan have op til 2700 patienter per læge. Det er en afvejning af, hvordan lægepraksissen hænger sammen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor må lægerne lukke for nye patienter

Når en lægepraksis har mere end 1600 faste patienter pr. lægekapacitet, har praksissen ret til at få lukket for tilgangen af patienter. Hvis patienttallet falder til under 1.550 pr. lægekapacitet, bliver praksissen automatisk genåbnet.

En praksis, der af særlige grunde ønsker et lavere antal tilmeldte patienter pr. lægekapacitet end 1600, kan søge samarbejdsudvalget (regionen) om lukning ved et lavere antal patienter. Dog ikke under 538.

Kilde: Overenskomst om almen praksis. §7, stk. 1, 3 og stk. 5.

For eksempel er 85 af Aarhus Kommunes 110 lægepraksisser lukket for tilgang af nye patienter. I Odder Kommune er otte ud af 10 praksisser lukket for nye patienter. Og i Randers gælder det for 26 af kommunens 35 klinikker.

I alt er 172 af 253 lægepraksisser i Aarhus, Skanderborg, Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Silkeborg, Horsens, Odder og Samsø kommuner lukket for nye patienter.

Sådan ser det ud i de østjyske kommuner.

- Det er selvfølgelig noget, vi holder øje med, siger Christian Boel. Han understreger, at Region Midtjylland har et godt samarbejde med de praktiserende læger om dækningen i regionen.

Få læger om mange patienter

Ifølge Region Midtjylland bliver lægepraksisser oftest lukket for nye patienter, når praksisserne har mere end 1600 patienter til hver læge, der er i klinikken. I særlige tilfælde har praksisser dog ansøgt og fået lov til at lukke af for tilstrømningen af nye patienter.

01:38

VIDEO: Poul Kraghede, der er læge hos Hinneruplægerne, har lukket for tilgang. Og det er en nødvendighed, mener han, hvis han skal opretholde en god kvalitet for de nuværende patienter.

Luk video

I 150 lægepraksisser er der mere end 1600 patienter til hver læge, der er i klinikken. Højdespringeren i Østjylland er Aarhus Kommune, hvor lægepraksisserne i gennemsnit har 1707 patienter til hver læge, der er i praksissen. 

Er lægedækningen truet i Østjylland?

- Vi kan i hvert fald se, at den blevet mere presset. For eksempel i Aarhus, siger Christian Boel.

Sådan er reglerne ved lægeskift

Hovedreglen er, at man skal vælge læge/klinik, der ligger inden for en afstand af 15 kilometer fra bopælen, og som har åbent for tilgang af patienter. Dog skal der være adgang til at vælge mellem mindst to læger. 
Du har ret til at vælge en læge/klinik, hvor afstanden mellem bopæl og lægen/klinikken er større end 15 kilometer. I disse tilfælde accepterer du, at du ikke har ret til eller krav på sygebesøg. 
Mere på sundhed.dk.

Tøver med at oprette nye ydernumre

For nylig oprettede Region Midtjylland et nyt ydernummer i Horsens Kommune. Og ifølge Christian Boel går Region Midtjylland snarest i gang med at analysere, om der er brug for flere i regionen.

- Men det er faktisk sådan, at vi er tilbageholdende med at lægge nye ydernumre ud. Vi har først og fremmest en interesse i at få udnyttet den kapacitet, vi allerede har.

Hvad er et ydernummer?

Det er det nummer, som en privatpraktiserende sundhedsperson er tildelt som yder af behandlinger for den offentlige sygesikring. Det er en betingelse for afregning af honorarer med sygesikringen, at en sundhedsperson har et ydernummer.

Et ydernummer tildeles af repræsentanter fra regionen og den relevante faglige organisation. For eksempel Praktiserende Lægers Organisation.

- Men det er selvfølgelig en balance. Vi skal også leve op til vores forpligtigelser.

Region Midtjylland er forpligtet til at tilbyde borgere i hver kommune mindst to valgmuligheder af lægepraksis. Det krav lever regionen op til.

01:32

VIDEO: Lise Isabelle Philipp kan ikke få læge i egen by: Spild af tid

Luk video

Christian Boel anerkender, at presset er stort flere steder i det østjyske. Men han pointerer, at opgaven er regional og ikke kun handler om de østjyske kommuner.

- Vi skal passe på med at give los i et område. Det kan skabe en skævvridning i regionen.

Sådan forstår du tallene

Tallene fra Region Midtjylland er trukket den 4. januar 2018. Ifølge Region Midtjylland skal der tages højde for, at lægepraksisser kan være genåbnet eller lukket for nye patienter siden.

En lægekapacitet er udtryk for, hvor stor lægepraksis er (hvor mange læger, der må være på arbejde på samme tid i klinikken)

Nogle lægehuse har en "delepraksis"-tilladelse. Det vil sige, at to læger deles om én lægekapacitet og på den måde arbejder på nedsat tid (typisk fordi de har andet lægearbejde ved siden af praksis).

Derfor kan det faktiske antal læger være højere end antallet af lægekapaciteter. Der kan dog også være lægekapaciteter, som ikke er besat med en fast læge, og derfor kan antallet af lægekapaciteter også være mindre end antallet af læger. Her kan der dog typisk være tale om, at stillingerne besættes med vikarer.

Kilde: Region Midtjylland