Mere byggeri på Ceres-grunden

Godkender udvidelse af nyt campus

VIA University College har nu fået Folketingets godkendelse til at bygge yderligere 5.000 kvadratmeter på den grund, der tidligere husede bryggeriet Ceres.

Oprindeligt var det planen, at der skulle opføres et uddannelsescampus på 41.000 kvadratmeter på området, der ligger nær Aarhus Midtby. Med den nye godkendelse bliver det kommende campus i stedet på 46.000 kvadratmeter.

I alt ønsker VIA at samle 10 uddannelser på det nye campus. Byggeriet forventes at stå klar i den sidste del af 2015.

Se: Første firma på Ceres-grund

Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) fremhæver, at Campus Aarhus C vil være med til at indfri regeringens ambition om at opnå den bedst uddannede generation nogensinde.

- Den nye campus samler studerende fra en række forskellige uddannelser og giver mulighed for tværfaglig undervisning og samarbejde, hvori studerende blandt andet kan skabe innovative idéer på tværs af professioner. Det er vigtige kompetencer, for at dimittenderne kan bidrage til fortsat udvikling af deres fag til gavn for væksten og velfærden i Danmark, siger han i en pressemeddelelse.