Medlemmerne svigter HK

HK Østjylland har mistet op mod 300 medlemmer i løbet af det seneste år.