Massiv indsats i Bispehaven

Aarhus Kommune, Østjysk Bolig og Østjyllands Politi har indgået en partnerskabsaftale, der skal bidrage til ro og orden i det udsatte område

Nu skal der slås endnu et slag for at skabe ro i Bispehaven, som i perioder har været præget af en række udfordringer.

Gennem flere år har kommunen, boligforening og politi arbejdet på at komme problemer som vold og anden kriminalitet til livs i området, men parterne er enige om, at der lige nu er et behov for en styrket og samlet indsats.

- I gennem en længere periode har der hersket utryghed i vores afdeling Bispehaven. Det påvirker vores beboere meget i deres hverdag. Det er derfor med stor tilfredshed, at vi indgår i samarbejdsaftalen om en fælles indsats, som skal være med til at skabe et godt og trygt boligområde for vore beboere, siger bestyrelsesformand i Østjysk Bolig Else Christensen.

Samarbejdet betyder, at man nu er ved at udarbejde et sæt fælles regler for god opførsel i boligområdet. Personer, som ikke indordner sig under de fælles regler, kan bortvises og eventuelt tildeles karantæne fra kommunale tilbud og fra at deltage i boligsociale aktivitet.

Tre typer ballademagere

Den samlede indsats er målrettet tre grupper af uroskabere.

Den første grupper tæller dagsordensættende og uroskabende gruppe personer over 18 år og personer, som pt afsoner eller lignende, men forventes at vende tilbage til området.

Anden gruppe er unge under 18 år, som skaber ballade og befinder sig i randgruppen til de mere kriminelle.

Sidste gruppe er de yngre børn og unge, hvor bekymringen primært går på, at de kunne blive den næste generation af kriminelle.

- Det er helt afgørende for bekæmpelse af kriminaliteten og uroen i området, at vi styrker samarbejdet baseret på tillid til hinanden. Vi skal sætte en fælles retning, og være enige om de mål og midler vi skal anvende. Kun derved opnår vi resultater og sikrer et tryggere boligområde for beboerne, siger politidirektør i Østjyllands Politi Jørgen Ilum.