Martha-indsamling en fiasko

Ringe interesse for at støtte restaureringen af skonnerten Martha, der sank ud for Grenaa.

Interessen for at støtte restaureringen af skonnerten Martha er yderst begrænset.

Foreningen, der samler penge ind til en gennemgribende restaurering af skibet, havde håbet på at skaffe 300.000 kroner i løbet af indsamlingens første måned. Det resultat er dog langt fra nået. Indtil videre har fonden nemlig kun modtaget 29.250 kroner fra virksomheder og privatpersoner.

Foreningen vil nu søge penge hos forskel- lige fonde, blandt andet skibsbevarings- fonden. På den måde håber initiativtag- erne, at skonnerten bliver repareret og gjort sejlklar igen.

Martha sank for fire måneder siden under stor dramatik i farvandet mellem Grenaa og Anholdt. To besætningsmedlemmer mistede livet.

TV 2 / ØSTJYLLAND har mere om sagen i dagens udsendelser.