Markant færre anmeldelser af voldtægt

Færre anmelder voldtægt, og Center for Voldtægtsofre i Århus får færre henvendelser.

Antallet af anmeldte voldtægter er faldet markant. I første kvartal af 2009 blev der anmeldt 86 vold­tægter, og det tal lå sidste år på 104. Faktisk skal man tilbage til 1996 for at finde tilsvarende lave tal. Det skriver metroXpress.Men selv om statistikken taler sit tydelige sprog, er der usikkerhed om, hvad faldet i anmeldelserne betyder

- Hvis det er udtryk for, at der bliver begået færre voldtægter, stikker jeg selvfølgelig hænderne i vejret. Men hvis det er et udtryk for, at kvinderne ikke tør anmelde voldtægter, er det dybt beklageligt og frygteligt, siger ledende psykolog på Center for Voldtægtsofre
i Århus, Anja Hareskov Jensen, til metroXpress.

På to af landets største centre for voldtægtsofre i København og Århus har man i år fået færre henvendelser fra voldtægtsofre end sidste år. Alligevel advarer Anja Hareskov Jensen mod at drage forhastede konklusioner på baggrund af statikken. Hun frygter, at mange ofre undlader at anmelde voldtægter, fordi de ikke mener, der kommer noget ud af det

- Vi ved, at kun få anmeldelser fører til reelle domme, og at en retssag er en yderst belastende affære for voldtægtsofrene. Man kan derfor gisne om, at der nok er nogle, der ikke anmelder voldtægten, siger Anja Hareskov Jensen til metroXpress.

Lektor ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet, Annika Snare, har forsket i voldtægt og kalder de lave tal 'interessante'.Man har nemlig ikke ændret i den administrative prak­sis omkring anmeldelserne, oplyser hun til avisen.»En mulig tolkning er, at det er blevet mindre acceptabelt at begå voldtægt blandt mænd, og at kvinder måske passer bedre på, når de går ud i byen, siger Annika Snare til metroXpress.

Hun peger på, at der i de seneste år har været fokus på voldtægt som en krænkelse af kvindens integritet og krop, og det kan have gjort overgrebet mindre accepteret. Samtidig understreger hun, at der er behov for en konkret undersøgelse, 'der kan forklare om tilbøjeligheden til at anmelde voldtægter er faldet'.