Mariager er bedst

Eleverne fra Mariager kommunes 9. klasser får de højeste karakterer i hele landet, hvis man tager hensyn til elevernes sociale baggrund.

Det fremgår af en undersøgelse lavet af professor Peter Nannestad fra Århus Universitet. Undersøgelsen er i dag omtatlt i Jyllandsposten. Peter Nannestad har undersøgt elevernes gennemsnitskarakter ved 9. klasses afgangseksamen gennem tre år. Karakterene er blevet sammenlignet med det forventede i forhold til de sociale forhold - blandt andet andelen af toprogede, lave indtægter og forældre uden erhvervsuddannelse.

Blandt de 275 kommuner i undersøgelsen finder man også Hammel, Samsø og Nørhald blandt de ti bedste kommuner. Ingen af de østjydske komuner er blandt de ti dårligst placerede - den laveste er Rougsø, som er nummer 246.