Mangler 600 praktikpladser

Kamp om praktikpladser hos virksomheder

06:53

1 af 2

Østjyske unge mangler praktikpladser for at komme videre med uddannelsen. En situation der ikke ser ud til at ændre sig foreløbig.

De seneste tal fra Danmarks statistik viser at der lige nu mangler godt 600 praktikpladser til unge her i regionen. Det tal har været nogenlunde konstant de senere år.

Der er da heller ikke udsigt til at det bliver bedre. I dag udkom en ny undersøgelse der viser at kun en tredjedel af de østjyske virksomheder vil ansætte lærlinge, så de kan komme videre med deres uddannelse.

Se mere i tv-indslaget øverst på siden.