For mange fanger

Arresterne i Silkeborg, Randers og Aarhus er lige nu fyldt til bristepunktet

De mange fanger sidder i motionslokalet, biblioteket og advokatrummet, fordi der ikke længere er nok af de normale celler.

I Silkeborg er alle 20 celler fyldte og det samme er gældende for arresten i Randers, hvor deres 43 celler er fuldt booket.

Det betyder at både i Silkeborg og Randers er belægningsprocenten på 100, og det er mere end tilladt. På landsplan må den gennemsnitlige belægningsprocent nemlig kun være på 92 procent, men det er flere år siden, at de tal er blevet overholdt.

De ansatte i arresterne så gerne, at politikerne tog sig sammen og byggede nye arrestehuse.

- Jeg kunne bare godt tænke mig, at politikerne tog ansvar for den førte retspolitik. Det er en stille bøn, men jeg har ikke meget tro på, at de gør det, siger Robert Demeny, Fællestillidsmand, Arresthusene i Midt- og Nordjylland til TV 2|ØSTJYLLAND.

I Aarhus arrest har de lige nu en belægningsprocent på hele 97 procent.