- Man kan ikke snyde os

Svindelsag kunne ikke være undgået

Vestas' tidligere økonomidirektør, Henrik Nørremark, er blevet meldt til bagmandspolitiet.

Det er ikke dårlig økonomistyring og sjusk, der er årsagen til, at den østjyske vindmøllekoncern Vestas står med en omfattende svindelsag. Sådan lyder budskabet nu fra Vestas' global senior vice president, Morten Albæk.

Berlingske Business fangede ham til et interview om sagen, hvor koncernen fredag har offentliggjort, at den tidligere økonomidirektør, Henrik Nørremark er blevet meldt til bagmandspolitiet.

Der er tidligere blevet skrevet i medierne, at sagen drejer sig om et vindmølleprojekt i Indien. Kan du bekræfte det?

- Det jeg kan bekræfte er, at der blev indgået en aftale til en værdi af 109 millioner kroner til udvikling af et projekt i Indien. Projektet er ikke blevet godkendt gennem normale procedurer, og de finansielle transaktioner er sket, uden at den daværende finansdirektør havde mandat eller protokol til at gøre det.

Man kan undre sig over, hvordan det kan ske, at så store beløb kan komme udenom de normale procedurer i Vestas!

- Vi har taget til efterretning, at det kunne ske. Og det er selvfølgeligt beklageligt. Men når det er sagt, så skal man huske på, at vi har at gøre med en person, der på daværende tidspunkt var nummer to i Vestas, som var finansdirektør, og som dermed også både var ansvarlig for vores compliance (efterlevelse af regler og retningslinjer, red.), og også vores finansielle transaktioner, siger Morten Albæk og fortsætter:

- Og når han giver en besked ned i systemet til medarbejdere, så sidder de medarbejdere og tror, at de bliver bedt om at gøre noget, der er i virksomhedens interesse og som har fuld opbakning af både bestyrelsen, den administrerende direktør og som ydermere er inde for hans (Henrik Nørremarks, red.) mandat. Det var det bare ikke.

Kan ske alle steder

Har den her sag givet anledning til nogle ændringer af procedurer hos Vestas, eller er det bare det, der kan ske, hvis folk så højt oppe i hierarkiet svindler?

- Snyd og manipulation kan ske alle steder, hvor der er mennesker. Det er der ikke nogen procedurer eller protokoller, der kan ændre på. Ydermere skal man også huske på, at den her sag jo er blevet opdaget. Det er derfor, du taler med mig i dag. Det er derfor, vi er gået til bagmandspolitiet, siger Morten Albæk og fortsætter:

- Du kan ikke snyde Vestas. Og du kan ikke overskride dit mandat, uden at vi finder ud af det. Men man kan aldrig gardere sig imod, at en person højt oppe i systemet vælger at sætte sig ud over principper, protokoller og regler, som personen udmærket er bekendt med.

Korruption - mellem linierne

I forhold til selve sagen i Indien, så skriver I ikke direkte korruption i børsmeddelelsen. Men det er lidt det, man læser mellem linjerne?

- Nu er vi ikke hverken politi eller domstol. Vi har bare konkluderet på baggrund af de undersøgelser vores eksterne advokater og revisorer har foretaget, at der kan være foregået noget kriminelt. Og derfor har vi valgt at gå til bagmandspolitiet, og så må de afgøre, hvad der er op og ned i den her sag. Vi kan bare konkludere, at de 141,5 millioner kroner er forsvundet ud af virksomheden, uden at der en nogen kommerciel begrundelse for det, og mere eller mindre forsvundet er ud i den blå luft. Og vi ønsker at få vores penge tilbage til gavn for virksomheden aktionærer og kunder.

Tror I, at det er realistisk, at pengene kommer tilbage?

- Det håber vi. Men vi har også sagt, at hvis vi ikke kan få dem tilbage, så stiller vi den forhenværende finansdirektør (Henrik Nørremark, red.) personligt ansvarlig for eventuelle tab. Vi har allerede afsat til potentielle tab i 2012-regnskabet. Så det er ikke noget, der kommer til at påvirke vores finansielle performance for 2013.

Intet tilfredsstillende svar

Hvordan har inderne samarbejdet med jer i den her proces. I børsmeddelelsen lyder det, som om det har været lidt trægt?

- Vi har en løbende dialog med inderne og stillet dem ganske mange spørgsmål, og vi har endnu ikke fået nogen svar, der var tilfredsstillende. Men nu er det her ikke en sag mellem Vestas og vores indiske samarbejdspartner, men Vestas' bestyrelse og vores forhenværende finansdirektør. Men som sagt har vi også bedt inderne forklare, hvad pengene er blevet brugt til. Og vi har for nuværende ikke kunne få nogle svar, som vi finder tilfredsstillende.

Er det en indisk virksomhed, I normalt samarbejder med eller er det kun i forbindelse med det her projekt?

- Vi har haft et samarbejde med den pågældende virksomhed siden 1984, så det er en samarbejdspartner, vi har haft gennem adskillige årtier.

Via sin advokat bedyrer Henrik Nørremark sin uskyld, og at han har holdt sig inden for sine beføjelser i sagen om de indiske projekter.