Mågerne angriber

Agressive fugle hærger østjyske kystbyer

Agressive store hvide fugle, der klatter overalt, og som ovenikøbet går til angreb på fredelige folk. Mågerne er ved at blive et problem ved mange kystbyer. Det oplyser DR i Vejle P4 Trekanten.

Specielt i kystbyer som Aarhus, Horsens og Fredericia giver de problemer.

Vildtkonsulent Peter Bjerremand fra Naturstyrelsen i Trekantområdet får jævnligt henvendelser fra utilfredse borgere.

Det drejer sig om folk, der er trætte af mågernes efterladenskaber. Og som i yngletiden kan finde på at angribe dem, hvis de kommer for tæt på reden.

Nogle gange giver vildtkonsulenten gode råd. Men ofte resulterer mågeplagen i, at folk får lov til at skyde dem, eller de får tilladelse til at fjerne æggene.

Det er især sølv- og stormmåger, der kan være en plage.