Mærsk-millioner til Multimediehus

Fond giver 17,4 millioner til nyt Multimediehus

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal donerer 17,4 mio. kr. til Multisal og Børnesal i Multimediehuset.
De to sale med tilhørende garderobe, toiletter og depot etableres som et harmonisk, selvstændigt og helt centralt og iøjnefaldende element placeret i bygningens niveau 1.

Indvendigt bliver salene bestykket med stærk fokus på akustik, teknik, belysning og brugerkomfort.

Med donationen bliver det muligt at skabe nogle helt særlige faciliteter og indrette salene så fleksibelt, at de kan rumme en meget bred vifte af arrangementer.

- Med den flotte donation får Aarhus mulighed for at realisere et markant arkitektonisk og funktionelt løft af faciliteterne i bygningen. Salene kommer dermed til fuldt ud at leve op til de meget høje standarder, vi gerne vil sætte for hele projektet, siger borgmester Nicolai Wammen.

Multimediehuset bliver Aarhus' nye hovedbibliotek og skal udover Multisal og Børnesal også indeholde en række andre funktioner blandt andet Borgerservice, mødelokaler, labs og café.

Multimediehuset og p-anlægget er efter planen klar til brug i slutningen af 2014, mens havnepladserne og resten af projektet står færdigt ved udgangen af 2015.