Lyt og spar tid

Nyt projekt skal forebygge konflikter og spare tid

Genrefoto

Tal indfølende og lyttende med de ældre og deres pårørende.  Gevinsten er mere tilfredse borgere, færre klagesager og i sidste ende også besparelser på tusindvis af kroner til ekstra sagsbehandling.

Det er, skriver Kristeligt Dagblad, filosofien bag et nyt tiltag i Aarhus Kommune, som skal ruste de ansatte i kommunens ældrepleje til at forebygge konflikter ved at blive bedre til at lytte til borgerne.

Projekt "Styrket Borgerkontakt" er inspireret af erfaringer fra Holland.  Her viser undersøgelser, at antallet af klager er halveret, og at der er sparet mellem 20 og 30 procent i tid og penge, efter at metoden blev introduceret i 20 offentlige institutioner.  Samtidig er de ansattes jobtilfredshed steget med 20 procent.

Ud over Aarhus har også Favrskov og Furesø Kommuner samt Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler erfaringer med metoden.

- Ofte er vi som kommunalt ansatte meget hurtige til at drage konklusioner og finde løsninger og konkluderer måske meget hurtigt, at en borger kan få glæde af et bestemt hjælpemiddel. Ved at spørge mere uddybende kan det vise sig, at behovet og løsningen skal findes et helt andet sted. Filosofien er derfor, at vi i mødet med ældre og pårørende skal være mere lyttende og spørgende, forklarer specialkonsulent Karin Storr fra Aarhus Kommune.

- Det har stor betydning for den person, der klager, at man bliver taget alvorligt med det samme, fortsætter hun og understreger, at projektet først og fremmest skal lette kommunikationen med borgerne. De potentielle økonomiske fordele er en sidegevinst.