Lufthavn på dagsordenen

Byrådet i Aarhus skal beslutte, om man vil gå videre med at undersøge mulighederne for at etablere en ny lufthavn

I dag skal byrådet i Aarhus træffe en vigtig beslutning omkring fremtiden for Aarhus Lufthavn.

På et møde i aften skal byrådsmedlemmerne svare ja eller nej til, om de ønsker at gå videre med at undersøge mulighederne for en eventuel flytning af lufthavnen i Tirstrup

En analyse foretaget af firmaet Grontmij har på forhånd undersøgt fire forskellige placeringer, hvoraf kun de tre vurderes at være realistiske.

Skanderborg Kommune har vendt tomlen ned til byggeriet af en lufthavn i deres kommuner, og derfor peger pilen nu på Thomasminde nord for Aarhus som en fremtidig placering.

Se også: Bredt flertal for Thomasminde

Forslaget om en ny lufthavns-undersøgelse blev mødt med positive tilkendegivelser fra et bredt flertal af politikerne, da det blev diskuteret første gang den 3. juni. Det fortalte formanden for Økonomiudvalget, Hans Halvorsen, dengang til TV 2 | ØSTJYLLAND:

Hvis et flertal vælger at bakke op om at undersøgt muligheden for en flytning, går arbejdet med at udarbejde en miljøvurdering - en såkaldt VVM-redegørelse - i gang.

Derudover skal Trafikstyrelsen kontaktes for at finde ud af, om det er muligt at få dispensation for højdeforhindringer.

Området ved Thomasminde er nemlig meget kuperet, og det vil derfor kræve dispensation at få lov til at flyve over terrænnet.