Louise Gade til TV 2

Udpeget til bestyrelsen af kulturministeren

Louise Gade under arbejdet med TV 2 | ØSTJYLLANDs kåring af Østjylland Bedste Arbejdsplads, februar 2011.

Tidligere Aarhusborgmester Louise Gade bliver nyt medlem af TV 2's bestyrelse.

Kulturminister Uffe Elbæk (R) har gennemført en større udrensning i TV2's bestyrelse. Ud ryger således Parkens tidligere formand Flemming Østergaard, næstformand Tine Roed, tidligere nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen og Steffen Kjærulff-Schmidt.

Nye i bestyrelsen er juristen Merete Lundbye Møller, der er udset som ny næstformand, tv-konsulenten Bjørn Erichsen, filminstruktøren Annette K. Olesen og den tidligere Venstre-borgmester i Aarhus, Louise Gade.

- Det glæder mig, at det har været muligt at få en så bredt funderet bestyrelse, siger Uffe Elbæk i en pressemeddelelse.

- Med valget af de nye bestyrelsesmedlemmer har jeg fokuseret på, at TV 2 også fremover har en bestyrelse, der tilsammen repræsenterer mediemæssig, juridisk, økonomisk og ledelsesmæssig indsigt, siger han.

Bestyrelsens formand, Lars Liebst, der er er direktør i Tivoli, fortsætter som formand, mens Palle Smed, som det eneste menige medlem fortsætter.

De nye medlemmer skal endeligt vælges på generalforsamlingen den 26. april 2012.

- Jeg er overbevist om, at den nye bestyrelse med sin store erfaring på medieområdet og det ledelsesmæssige område kan tilføre selskabet stærke ressourcer til at klare de fremtidige udfordringer på medieområdet, siger Uffe Elbæk.