Løse dyr skaber fare i trafikken

Kåde kreaturer som bryder gennem indhegningen er ofte et problem, men hos en landmand ved Randers er det sket så mange gange, at han nu risikerer bødestraf.

Problemet med kreaturer som bryder gennem indhegningen er størst om foråret, når dyrene bliver lukket på græs efter en lang vinter i stalden. Men de store dyr kan skabe farlige situationer i trafikken, derfor er det vigtigt, at landmændene sørger for at vedligeholde hegnet.

Men trods adskillige henstillinger fra politiet har en landmand ved Randers så mangelfuld en indhegning, at hans dyr gentagne gange har løbet rundt på Grenåvej. Landmanden er nu siget efter færdselsloven, og risikerer bødestraf.