Lønstigning til Sosu-ansatte i Skanderborg

Plejepersonalet i Skanderborg får efter deres strejke mellem 3.500 kr. og 4.500 kr. mere om året i løn.

FOA Silkeborg-Skanderborg har nu indgået lokale lønaftaler med Skanderborg kommune.

Aftalerne betyder, at alle medarbejdere med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2007 stiger et skalatrin. Det betyder typisk en lønstigning på mellem 3.500 kr. og 4.500 kr. om året for uddannede fastansatte.

- Det er jo ikke en indfrielse af medlemmers aktuelle lønkrav, men alene en udmøntning af de 1,25 % til lokal løndannelse,, som blev aftalt i overenskomsten tilbage i 2005, siger Ulla Krogh, som er formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA Silkeborg-Skanderborgi en pressemeddelelse.

Hun håber dog, at aftalerne har skabt ro på området og ser nu frem til de centrale overenskomstforhandlinger, som begynder i november i november

- så må tiden sandelig vise, om arbejdsgiverne har opfanget signalet fra FOA's medlemmer, det har vi i alt fald i FOA, slutter Ulla Krogh.